1. Neuvádějte své telefonní číslo ve veřejném seznamu, že si přejete být kontaktováni za účelem marketingu. Pokud Vám někdo takový návrh předloží, odmítněte jej.
  2. Nesdělujte nikomu své osobní údaje v průběhu nevyžádaného hovoru, zejména pokud nevíte, kdo je volající. Často zná volající jen Vaše jméno a příjmení, ale hned na začátku hovoru Vás vyzve, např. pod záminkou ověření Vaší totožnosti, ke sdělení dalších osobních údajů (e-mailová adresa, adresa bydliště, datum narození atd.). Pokud máte jakoukoliv pochybnost o nutnosti sdělovat údaje, je lepší komunikaci s volajícím ukončit.
  3. Poznamenejte si volajícího, který Vás obtěžoval obchodní nabídkou, případně jménem jaké společnosti. Pokud není Vaše číslo zapsáno ve veřejném seznamu s poznámkou, že si přejete být kontaktováni marketingovými hovory, můžete se obrátit na Český telekomunikační úřad se stížností. Pokud neznáte údaje volajícího, který Vás obtěžuje, můžete se obrátit na svého poskytovatele služeb elektronických komunikací (např. O2, Vodafone, T-Mobile…), který je podle § 67 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích povinen na Vaši žádost zpětně identifikovat účastnické číslo, ze kterého bylo uskutečněno konkrétní obtěžující volání.
  4. Po identifikaci volajícího (název společnosti, adresa, příp. IČO), který Vás obtěžoval obchodní nabídkou, jej můžete písemně kontaktovat a vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého telemarketingu. Na základě Vaší námitky musí správce osobních údajů podle čl. 21 odst. 3 Nařízení GDPR okamžitě přestat osobní údaje pro telemarketing zpracovávat. Pokud by Vám nevyhověl, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen Úřad) se stížností (viz bod 6.).
  5. Máte právo požadovat po volajícím zdroj získání Vašich osobních údajů, tj. kde získal Vaše telefonní číslo. Můžete využít čl. 15 odst. 1 Nařízení GDPR a požádat volajícího písemně o informaci o zpracování Vašich osobních údajů, konkrétně i zdroji (původu) Vašich osobních údajů, které k volání využil. Pokud Vám neodpoví nebo odpoví nedostatečně nebo neúplně, nebo přesně nevysvětlí, jak Vaše číslo získal, můžete se obrátit se stížností na Úřad (viz bod 6.).
  6. Ve stížnosti dle bodu 4. a 5. musíte vždy Úřadu doložit, že Vaše žádost či námitka byla volajícímu (správci Vašich osobních údajů) odeslána, případně doložit komunikaci. Aby se Úřad mohl stížností zabývat, je dále nutné kromě telefonního čísla volajícího uvést také přesné datum a čas volání. Pro podání stížnosti je možné využít formulář na webových stránkách Úřadu.
Kontaktujte nás

Momentálně nejsme k dispozici. Zašlete nám zprávu, odpovíme co nejdříve.

Start typing and press Enter to search