Počet zaměstnanců pro jmenování pověřence není rozhodný. Správce OÚ je povinen jmenovat pověřence, pouze pokud je splněna jedna ze tří následujících podmínek:

  1. zpracování OÚ provádí orgán veřejné moci či veřejný subjekt, s výjimkou soudů jednajících v rámci svých soudních pravomocí;
  2. hlavní činnosti správce nebo zpracovatele spočívají v operacích zpracování, které kvůli své povaze, svému rozsahu nebo svým účelům vyžadují rozsáhlé pravidelné a systematické monitorování subjektů
  3. hlavní činnosti správce nebo zpracovatele spočívají v rozsáhlém zpracování zvláštních kategorií údajů a osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů.

V jiných případech správce ani zpracovatel povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů nemají. Je možné pověřence jmenovat i dobrovolně, ale v takovém případě musí pověřenec plnit veškeré úkoly požadované GDPR.

Kontaktujte nás

Momentálně nejsme k dispozici. Zašlete nám zprávu, odpovíme co nejdříve.

Start typing and press Enter to search