Aktuální informace z oblasti ochrany osobních údajů – GDPR.

Novinky v legislativě, zajímavosti, tipy a nově vypsaná školení GDPR.

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen ÚOOÚ) původně vydal v r. 2009 stanovisko, dle kterého se rozlišovaly 2 varianty, přičemž každá měla jiné právní důsledky: Biometrické údaje jsou na vstupu sejmuty a převedeny na číselnou řadu tak, že není možné zpětně provést rekonstrukci otisku, tj. otisk prstu se neukládá, ukládá se jen číselná řada. V takovém […]

Read more

Musí provést správce, pokud je pravděpodobné, že určitý druh zpracování, zejména při využití nových technologií, s přihlédnutím k povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování, bude představovat vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob (např. biometrický docházkový systém). Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů se vyžaduje především:   u systematického a rozsáhlého vyhodnocování osobních aspektů […]

Read more

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen ÚOOÚ) vydal stručná základní pravidla ochrany osobních údajů. Jedná se o jednoduchý návod, jak zacházet s osobními údaji: Zpracování údajů, ať je nařízeno zákonem, prováděno z vůle správce nebo po dohodě či se souhlasem dotčených osob, musí být legitimnía nesmí být v rozporu s právními předpisy či morálkou. Každé […]

Read more

Nevyžadujte nadbytečně souhlas fyzické osoby, který je ve většině případů nejen nadbytečný, ale i v rozporu s GDPR. Možná nevíte, že nadbytečný souhlas patří mezi nejčastější porušení GDPR. Přečtěte si tiskovou zprávu předsedkyně ÚOOÚ: www.uoou.cz/assets/File.ashx?id_org=200144&id_dokumenty=31695

Read more

Počet zaměstnanců pro jmenování pověřence není rozhodný. Správce OÚ je povinen jmenovat pověřence, pouze pokud je splněna jedna ze tří následujících podmínek: zpracování OÚ provádí orgán veřejné moci či veřejný subjekt, s výjimkou soudů jednajících v rámci svých soudních pravomocí; hlavní činnosti správce nebo zpracovatele spočívají v operacích zpracování, které kvůli své povaze, svému rozsahu […]

Read more
Kontaktujte nás

Momentálně nejsme k dispozici. Zašlete nám zprávu, odpovíme co nejdříve.

Start typing and press Enter to search